Algemene voorwaarden

SALTO is onderdeel van de Publieke Omroep Amsterdam.

Op alle diensten van SALTO zijn de Algemene Voorwaarden van de Publieke Omroep Amsterdam van toepassing. Hieronder vallen ook de Code Open Acces, over programma’s maken bij SALTO en het Huishoudelijk Regelement, over het gebruik van onze faciliteiten. Wij zien hier op toe en hanteren hierbij het Handhavingsregelement. Ook vind u hier onze tarieven.

Daarnaast zijn SALTO en POA als zendgemachtigde gehouden aan de Media Wet. Zodoende moeten alle programma’s en items aangeleverd door programmamakers en partners voldoen aan deze media wettelijke eisen. Het Commissariaat voor de Media ziet hier op toe.