GLUE Amsterdam- GLUE TV

GLUE Amsterdam connected by design – 15-17 September 2022

GLUE Amsterdam is een driedaagse designroute voor Amsterdamse ontwerpers, het grote publiek, architecten, merken, showrooms, galeries, academies en andere collega’s en designliefhebbers.

Kijk voor alle locaties op: www.glue.amsterdam/locations/

A three-day design-route for Amsterdam designers, the general public, architects, brands, showrooms, galleries, academies and other colleagues and design lovers.

For all locations please visit: www.glue.amsterdam/locations/

GLUE TV

GLUE TV 2022 is in samenwerking met creatieve mediapartner Thonik, omroeppartner SALTO televisie en Mediacollege Amsterdam/Bas de Groot. In het iconische Thonik-gebouw aan de Wibautstraat worden GLUE-deelnemers en invloedrijke Amsterdamse creatieven geïnterviewd door journalisten, waaronder Jeroen Junte, Marsha Simon en Viveka van de Vliet, over hun bedrijf, visie en inspiraties, maar ook over het overkoepelende GLUE-thema , ‘De stad is van ons’, geïnspireerd door het feit dat we steeds minder reizen en er steeds minder toeristen naar Amsterdam komen, waardoor de stad en haar economie weer van ons zijn. De interviews gaan over ongebruikelijke manieren van zakendoen, over Amsterdam als zelfvoorzienend ecosysteem waar ontwerpers, architecten, showrooms en merken samenwerken.

GLUE TV 2022 is in collaboration with creative media partner Thonik, broadcasting partner SALTO television and Mediacollege Amsterdam/Bas de Groot. In the iconic Thonik building at the Wibautstraat, GLUE participants and influential Amsterdam creatives will be interviewed by journalists, including Jeroen Junte, Marsha Simon, and Viveka van de Vliet, about their business, vision, and inspirations, but also about the overarching GLUE theme, ‘The City is ours’, which is inspired by the fact that we are travelling less and fewer tourists are coming to Amsterdam, making the city and its economy ours again. The interviews will be about unusual ways of doing business, about Amsterdam as a self-sufficient ecosystem where designers, architects, showrooms, and brands work together.

In aanloop naar GLUE en tijdens het evenement zelf zal GLUE TV veelvuldig op televisie te zien zijn.

Op vier vaste uitzendtijdstippen per dag worden de verschillende interviews die er zijn geweest dagelijks uitgezonden op SALTO1 om 00:00-00:30 uur, 10:30-11:00 uur, 14:30-15:00 uur en 18:30-19:00 uur .

In the run-up to GLUE and during the event itself, GLUE TV will be shown frequently on television.

At four fixed broadcast times per day, the various interviews that have been there are broadcast daily on SALTO1 at 00:00-00:30, 10:30-11:00, 14:30-15:00 and 18:30- 7 p.m.

GLUE TV vanaf 29 augustus tot en met 18 september dagelijks op SALTO1 en via SALTO.nl

GLUE TV from August 29 to September 18 daily on SALTO1 and via SALTO.nl