Nieuw: MKB TV

MKB-Amsterdam staat midden in de maatschappij en is de belangenbehartiger van ondernemers in de regio Amsterdam richting de politiek. Naast zichtbaar maken wat we doen willen we ondernemers inspireren in groei.

Via MKB TV gaan we elke week in gesprek met ondernemers en vertegenwoordigers over actuele onderwerpen. MKB-Amsterdam behartigt de belangen van ondernemers uit de regio Amsterdam op het stadhuis en het Binnenhof. Naast belangenbehartiging stimuleert MKB-Amsterdam groei bij ondernemers in de regio Amsterdam. Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Ondernemers durven risico’s te nemen en creëren banen. Daarom moeten ze gefaciliteerd worden en niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels en eisen. MKB-Amsterdam is onderdeel van MKB-Nederland maakt deel uit van een invloedrijk netwerk van ondernemers en beslissers in politiek, instanties en bedrijfsleven. Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken.