101 Viroscience Lab van Erasmus MC wil nieuw ‘’hoog risico’’ Lab in Rotterdam I Ab Gietelink

VIROSCIENCE LAB VAN ERASMUS MC WIL NIEUW ‘’HOOG RISICO’’ LAB IN ROTTERDAM Het Viroscience Lab van het Erasmus MC werkt in samenwerking met de GGD en het Rotterdamse gemeentebestuur aan een nieuw ‘’hoog risico’’ Laboratorium voor virusonderzoek in de Rijnmond. Viroscience geeft in een toelichting aan de Rotterdamse raadscommissie Veiligheid en Bestuur toe zich al jaren in te laten met risicovol ‘’gain of function’’onderzoek. Hun Amerikaans gefinancierd onderzoek naar het vogelgriep H5N1 onderzoek werd tussen 2014 en 2018 om veiligheidsredenen stilgelegd. De kritiek op dit soort ‘’hoog risico’’ virusexperimenten is explosief nu er steeds meer harde aanwijzingen zijn dat het Covid 19 virus is ontsnapt uit het virologisch laboratorium in Wuhan. xxx Volgens Fouchier kan dat prima op basis van een BSL ( Bias Safety Level) 3 veiligheidsniveau. Het BSL 4 veiligheidsniveau, waarbij onderzoekers zich in ‘’maanpakken’’ door de onderzoeksruimten bewegen is wat hem betreft niet nodig, Hij stelt dat in Viroscience 95% van het onderzoek plaatsvindt met dood virus, maar dat het virulenter maken van virussen als onderzoeksmethode belangrijk is. ‘’Wij zijn een van de top 5 labs in de wereld en willen dat graag blijven’’. xxx Hoofd van Viroscience aan het Erasmus MC is Prof. Marion Koopmans. Daarnaast zijn er een aantal door de Coronacrisis bekende Nederlanders verbonden aan het Erasmus-laboratorium. Allereerst het ex-hoofd Viroscience Ab Osterhaus, intensivist Diederik Gommers en de huidige minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers, die voorzitter was van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. Er bestaat internationaal een scherp debat over de origine van het Covid 19 virus waarbij de zoönose optie tegenover de lab fout optie staat. XXX Kritische virologen stellen dat het SARS-CoV-2 virus waarschijnlijk is ontsnapt uit het virologisch laboratorium in Wuhan. Zij wijzen erop dat in het virologisch instituut in Wuhan sprake was van geavanceerd SARS-CoV-2 onderzoek. Hoewel de Chinese onderzoeksleider Shi Zengli ontkende dat er bij dat onderzoek wat is misgegaan stellen meerdere topwetenschappers na onderzoek dat het SARS-CoV-2 virus in een Laboratorium is gemodificeerd. Een van de meest gezaghebbende kritische stemmen in dit debat was de onlangs overleden Franse Nobelprijswinnaar voor de ontdekking van het HIV virus, Prof. Luc Montagnier. Over de suggestie van een lab fout in Wuhan heeft Fouchier tijdens de raadscommissievergadering een duidelijke opvatting: ‘’Het covid 19 virus komt bij de mens via vleermuizen en niet via een lab fout. Daar is geen enkele indicatie voor’’ xxx Gemeenteraadslid Karremans (VVD) is ongelukkig met het bedreigende woord ‘’hoog risico’’ Laboratorium. Het suggereert een oplossing. Noem het gewoon geen ‘’hoog risico’’ want dat geeft de indruk dat het niet veilig zou zijn en die indruk moeten we de bevolking niet geven. Het Rotterdams gemeentebestuur gaat nadenken over een PR strategie om dit ‘’hoog risico lab’’ anders aan de buitenwereld te verkopen. Burgemeester Aboutaleb (PvdA) wil zich dienstbaar opstellen bij een aanvraag voor een nieuw virologisch lab. Hij biedt verder aan om te helpen met de €1 miljoen financiering van het nu door de Amerikanen gefinancierde Viroscience programma van Fouchier. In de medisch-wetenschappelijke wereld is sinds het debat over de lableak in Wuhan groeiende kritiek over dit soort experimenten. Prof. Pierre Capel (immunoloog) wijst erop dat het sleutelen aan virologisch materiaal zeer zorgvuldig en binnen streng bewaakte vraagstellingen nut kan hebben, maar ook gevaarlijk kan zijn. xxx Ik ben tegen het bewust virulenter maken van pathogene virussen’’. Prof. Theo Schetters (immunologie en vaccinonderzoek) verwijst naar de beoordelende instantie Cogem. Hij stelt verder dat men per geval beter moet definiëren wat ‘’gain of function’’ precies inhoudt, maar is ‘’faliekant tegen het gevaarlijker maken van virussen’’ en stelt dat geavanceerd onderzoek ook heel goed zonder dat fenomeen kan. Ik heb de heer Fouchier mijn onderzoek artikelen over ‘’gain of function’’bij Virosciene in de Andere Krant voorgelegd. Ik citeer: ‘’Wij begrijpen dat de Lableak these in Wuhan voor topwetenschappers, als uzelf, een zeer pijnlijk en schadelijk onderwerp is. Uit de Fauci e-mails blijkt echter dat er niet alleen bij kritische wetenschappers als Luc Montagnier, maar ook in GOF kringen zelf zware verdenkingen zijn van een Lableak. Geen misverstand. Ik gun U persoonlijk alle onderzoek vrijheid, maar de samenleving dient wel op basis van feiten haar veiligheidsafweging te maken. Vind U niet dat het van immens publiek belang is om de waarheid achter de herkomst van het Coronavirus te achterhalen? Vind U niet dat dat zou moeten gebeuren door wetenschappers die door hun onderzoek niet belangen verstrengeld zijn? Prof. Fouchier reageerde met de opmerking dat hij zich beperkt tot zijn verklaringen in de Rotterdamse Raad en geen verder commentaar geeft.

Meer afleveringen van Alternatief.TV:

264 Verkiezingsuitslag vraagt rechts Extraparlementair minderheidskabinet. Column Ab Gietelink

01-12-2023

262 Historie van Israël & Palestina Deel 1. Auteur: Ab Gietelink

26-11-2023

259 Wie is Netanyahu? Mr. security of oorlogsmisdadiger?

17-11-2023

255 Hamas: Terreurgroep of verzetsbeweging? Column Ab Gietelink

09-11-2023

254 Medialeugens, Mensenrechten, Oekraïne en Palestina. Ab Gietelink interviewt prof. Cees Hamelink

07-11-2023

253 Journalistenforum De Andere Krant #3. Karel Beckman, Erick Overveen, Kees vd Pijl, Ab Gietelink

05-11-2023

252 Premier Rutte, NAVO oorlogshitser #1 Column Ab Gietelink

03-11-2023

249 NRC Journalisten verspreiden valse complottheorie over Vredesdemonstratie. Brief Ab Gietelink

27-10-2023

248 Journalistenforum De Andere Krant #2. Ab Gietelink, Sander Compagner, Toine Rongen, Ad Nuis

24-10-2023

247 Faciliteerde regering Netanyahu doelbewust de Hamasaanval? Opinie Ab Gietelink

22-10-2023

246 Gaza-oolog geeft film ‘Golda’ over Jom Kipour oorlog (1973) bijzondere actualiteit. Ab Gietelink

20-10-2023

245 Geschiedenis van Israël & Palestina. Ab Gietelink in samenspraak met Prof. Kees van der Pijl

18-10-2023

244 Reisverslag: Jezus in Israel & Palestina. Door Ab Gietelink

15-10-2023

242 Journalistenforum De Andere Krant #1. Ab Gietelink, Sander Compagner, Eric vd Beek, Wouter Meijs

10-10-2023

241 Dedollarisatie, inflatie, krimp en herinvoering gulden. Ab Gietelink interviewt Jelena Postuma

06-10-2023

239 Hoe realiseren we Vrede in Oekraine? Jelle van Baardewijk (DNW) interviewt Ab Gietelink

23-09-2023

235 Russian Ambassador, Alexander Shulgin about Ukraine. Interview Ab Gietelink

05-09-2023

233 Waarom steunt NL de oorlog in Oekraïne? Vredesactivist Jakob de Jonge en Ab Gietelink

04-09-2023

231 Hoe onderhandelen we over vrede in Oekraïne? Ab Gietelink interviewt Paul Meerts

30-08-2023

230 Wie pleegde de vliegtuigaanslag op Prigozjin? Ab Gietelink

24-08-2023

229 Is aanklacht tegen Arib instrument bij ondermijning parlementaire enquête corona? Ab Gietelink

17-08-2023

227 Kritiek van Oekraïnse en Russische vrouwen. Ab Gietelink interviewt Elena, Natalia en Elena.

13-08-2023

226 Zomergasten Alternatief 2: Prof. Kees vd. Pijl over Polen en de Informatieoorlog. Ab Gietelink

10-08-2023

222 Oekraine is in 2014 gebroken. Opdeling is noodzakelijk. Ab Gietelink bij ON

05-08-2023

223 Rusland: ""Westen kwam graandeal niet na!"" Ab Gietelink

05-08-2023

227 Hoe realiseren we Vrede in Oekraïne? Ex-minister Jan Pronk met Ab Gietelink en Maurice van Ulden

03-08-2023

225 Vredesprotestsong: Zeg me waar de bloemen zijn? Liedtekst en uitvoering Ab Gietelink

03-08-2023

221 Ukrainian PR Army voorziet westerse media van het politiek correcte nieuws. Ab Gietelink

30-06-2023

218 Wagner muiterij tegen de afschaffing van hun Russische subsidies.

30-06-2023

219 Hoe gaat het nu in Rusland? Ab Gietelink ontvangt zakenman Peter van Stigt

22-06-2023

213 Prof. Bob de Wits' Democratie 4.0 is vervolg op Society 4.0 Ab Gietelink interviewt

14-06-2023

212 Vredestoespraak Kennedy uit 1963 inspiratiebron voor Oekraïne. Ab Gietelink

08-06-2023

214 Herteken de grenzen van Kosovo met Servie ! Ab Gietelink

03-06-2023

211 Hoe kwamen we in de Oekraïne-oorlog? Hoe komen we er weer uit? Ab Gietelink

03-06-2023

210 Pepijn van Houwelingen (FvD) over Japan, EU, WPG en Oekraine. Ab Gietelink Interviewt.

24-05-2023

209 Richard de Mos verdient na vrijspraak eerherstel OM en terugkeer in Haags B&W. Ab Gietelink

18-05-2023

208 Oud-president Medvedev zegt wat Russische hardliners denken. Column Ab Gietelink

18-05-2023

207 Hoe hadden we Nederlands-Indië vreedzaam kunnen overdragen? Ab Gietelink

08-05-2023

204 Wat gaat AI, ChatGPT en deeplearning ons brengen? Ab Gietelink ontvangt Vincent Everts.

28-04-2023

203 NL F16 piloten vuurden 2188 raketbommen af in Irak en Syrië. Hoeveel slachtoffers? Ab Gietelink

27-04-2023

199 Handen af van de Wallen! Ab Gietelink interviewt oud-Sexwerkers Mariska Majoor en Metje Blaak

17-04-2023

200 Strafzaak Trump bedreigt Amerikaanse democratie. Column Ab Gietelink

13-04-2023

198 Hoe zou Jezus van Nazareth oordelen over Coronacrisis en Oekraïneoorlog? Paascolumn Ab Gietelink

06-04-2023

197 Verdiende BPOC haar donaties? Oordeelt u zelf over hun vaccinatiemeldpunt ! Ab Gietelink.

30-03-2023

196 BBB = realistisch! Meer boeren, gezonder voedsel, minder gif en minder stikstof. Ab Gietelink

30-03-2023

135. Voorheen kritisch Argos Medialogica maakt politiepropaganda. Open brief Ab Gietelink

07-07-2022

101 Viroscience Lab van Erasmus MC wil nieuw ‘’hoog risico’’ Lab in Rotterdam I Ab Gietelink

27-02-2022

98. Ik heb Omikron ! /Column Ab Gietelink

04-02-2022

96 De Andere Krant durft dissident nieuws te brengen. Ab Gietelink interviewt Sander Compagner

28-01-2022

95. Engeland bleef open tijdens Omikrongolf. Nederlandse Lockdown was zinloos. Column Ab Gietelink

26-01-2022

94 Het OMT is het Hart van de Virologische Dictatuur

17-01-2022

93 Brief van het Museumplein aan Burgemeester Halsema I Ab Gietelink

07-01-2022

90. Kersttoespraak van de Nieuwe Minister-President. Performance Ab Gietelink

24-12-2021

A88 Column Ab Gietelink. Het Omikrontijdperk: Noodscenario of afschaffing van de maatregelen ?

17-12-2021

A82 Column Ab Gietelink. De Opstand van de Jongeren vs Excessief politiegeweld en eenzijdige media.

28-11-2021

A79 Fragment Column van Ab Gietelink. De aanval op het vrouwelijk lichaam.

19-11-2021

A78 Column Ab Gietelink. Demonstratie 7 November. Welke koers kiest het Coronaprotest?

17-11-2021

A77 Metje Blaak: Een leven in prostitutie en kunst. Ab Gietelink interviewt

12-11-2021

A74 Column Ab Gietelink. Forse Oversterfte In Nederland 2021. Hoeveel zijn Vaccinatieslachtoffers?

30-10-2021

A69 Media zwijgt over de verloren oorlog in Afghanistan. Ab Gietelink ontvangt Stan van Houcke

14-10-2021

A68 Column Ab Gietelink. Hoe wegen we de morele argumentatie achter het QR Paspoort ?

06-10-2021

A63 Column Ab Gietelink I Coronapas maakt Nederland tot Apartheidsstaat !

28-09-2021

#50 Ab Gietelink I Je Suis Wappie !

05-07-2021

#61 Column Ab Gietelink I De schaduw van de Wuhan Lab fout in het Post Coronatijdperk

23-06-2021

#51 Ab Gietelink I Performance over Avondklok, Spreektaal en Quarantainefaciliteit

17-05-2021

#56 Ab Gietelink I Brief aan het OMT, Keizer zonder Kleren

03-05-2021

Alternatief.TV

Alternatief.TV is een platform waarin Ab Gietelink via interviews met interessante gasten en eigen columns kritische inzichten tegenover het dominante denken zichtbaar maakt Website: https://alternatief.tv Telegram: https://t.me/AlternatiefTV Twitter: https://twitter.com/AbGietelink Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ab-gietelink-32974411/ Facebook: https://www.facebook.com/Alternatief.TV Donaties: https://alternatief.tv/donaties/

Dit programma wordt gemaakt door Stichting Nomade.

Contact:

Binnenkort te zien op ...

salto1 logo

maandag 11 december

19:00 op SALTO1

salto1 logo

woensdag 13 december

23:00 op SALTO1

salto1 logo

maandag 18 december

19:00 op SALTO1