Argan LIVE

Stichting Argan

Algemene informatie

Argan is in 1992 opgericht vanuit de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam. In de loop der jaren heeft Argan zich ontplooid tot een centrum op stedelijk niveau, dat Amsterdammers een breed en aansprekend programma biedt dat aansluit op maatschappelijke thema’s en de actualiteiten. Vele gespreksonderwerpen hebben inmiddels de revue gepasseerd, en daarbij was Argan vaak taboedoorbrekend. Argan streeft naar een samenleving waarin iedereen de vrijheid en kansen heeft om zich te ontwikkelen en om te participeren. Een samenleving waarin etniciteit, sociale komaf, religie, politieke voorkeur of seksuele geaardheid de emancipatie van mensen niet in de weg staan.

Contactgegevens maker:

ARGAN LIVE ON DEMAND

Van 'Argan LIVE' zijn momenteel (nog) geen afleveringen On Demand beschikbaar.