De Waarheid Gods van 9 juni 2023

De Waarheid Gods

De Waarheid Gods

Het is onze plicht en goddelijke verantwoordelijkheid om de leer en norm van heiligheid van de apostelen na te streven, bevestigen en te eren. Het is absoluut noodzakelijk dat we “vurig strijden voor het geloof dat eens aan de heiligen is overgeleverd”. Dit staat in de instructie die ons gegeven is door de grote dienstknecht van onze Heer, Judas (Judas 1:3). Dit willen wij o.a. middels onze programma op SALTO "DE WAARHEID GODS" doen, zowel in woord als in daad. Wij gehoorzamen nederig wat de apostelen hebben achtergelaten om het volk van God te onderwijzen en te leiden. De standaard, inzettingen en geboden van verlossing die God in zijn Woord heeft bepaald, is afgezwakt en gemakshalve genegeerd door vele valse profeten en wellustige kerkleiders middels leugens, bedrog en compromissen. Het is onze plicht om Gods volk te onderwijzen en te waarschuwen tegen hun leugens, bedrog en boze werken.

Dit programma wordt gemaakt door De Waarheid Gods.

Contact: