#56 Ab Gietelink I Brief aan het OMT, Keizer zonder Kleren

Brief column: Brief aan het Outbreak Management Team over het ontbreken van wetenschappelijke onderbouw bij hun adviezen 1e Fragment: ‘De politiek heeft U gemaakt tot het machtigste adviesorgaan tijdens de Coronacrisis. U besluit in het geheim achter gesloten deuren al ruim een jaar over ons dagelijks leven, onze grondrechten, ons welzijn, over onze persoonlijke bewegingsvrijheid en het overleven van onze bedrijven. In feite leven we al meer dan een jaar in uw ‘Virologische Dictatuur’. De media heeft U gemaakt tot de hogepriesters van die virologische dictatuur. U heeft er voor gezorgd dat ons hele leven draait rond uw ziekenhuizen. Uw ‘Intensive Cares’ zijn schijnbaar belangrijker dan ons leven. Wat zeg ik veel belangrijker. Ze zijn het heiligste van het heiligste. Ze zijn het offerblok, waar ons gehele vrijetijdsleven op geofferd wordt. Van horeca, tot toerisme , van cultuur tot evenementen en verenigingsleven. Ons gehele bestaan in de publieke ruimte wordt geofferd onder de claim dat zieke oude mensen met onderliggend lijden dan minder kans hebben corona te krijgen en te sterven. Dat absurde beleid noemt U ’wetenschap’. 2e Fragment: ‘U heeft de Horeca op de knieën en hoort hun smeebede: ‘Oh hogepriesters van het OMT . Laat ons onze klanten op het terras een bescheiden glaasje mogen aanbieden. Wij voldoen aan al uw voorwaarden. Wij zijn uw BOA op 1,5 meter. Wij zijn geen Wappies, maar de dienaren van uw strenge regels. Wij kussen uw voeten. Laat ons ons nederig terraswerk doen opdat wij het belastinggeld mogen verdienen waarmee U slapende rijk wordt en ons met uw wijze adviezen kunt blijven onderdrukken. Wees genadig en laat ons als slaven ons werk doen en U betalen voor uw genade’.

Deel deze uitzending op:

Het Alternatief