#61 Column Ab Gietelink I De schaduw van de Wuhan Lab fout in het Post Coronatijdperk

Over de origine van het Covid 19 virus is al sinds April 2020 een fascinerend debat gaande. Langzaam schuift de dominante wereldopinie op van ‘Zoönose sprong’ naar ‘Wuhan Lab fout’ In deze columns schets Ab Gietelink de ontwikkelingen, de argumentaties en de wereldwijde politieke consequenties. Fragment: ‘Het is niet god of de voorzienigheid die de aarde overspoelt met middeleeuwse plagen en pesten. Het is de mens zelf in het post-humanistisch tijdperk, die in haar laboratoria sleutelt aan de fundamenten van haar eigen bestaan. Het onder controle brengen en deels verbieden van deze levensgevaarlijke biologische experimentele programma’s zal fundamenteel zijn voor het overleven van de toekomstige generaties in deze wereld’’.

Deel deze uitzending op:

Het Alternatief