A68 Column Ab Gietelink. Hoe wegen we de morele argumentatie achter het QR Paspoort ?

Ab Gietelink beargumenteert waarom de dwang tot massale vaccinatie niet alleen immoreel, maar tevens maatschappelijk ongewenst is. Fragment De media geeft kritische medische wetenschappers niet of nauwelijks het woord. Ze weigert een echt debat te voeren Ze beperkt zich tot pro-vaccin propaganda. Ze praat niet met de burgerrechtenactivisten, ze praat over hen. Waarom zou ik me niet laten vaccineren? Het antwoord is: Gezien de zeer lage mortaliteit van het coronavirus in mijn leeftijdsklasse en jonger ben ik geen risicogroep. Vaccinatie verzwakt mijn algehele immuunsysteem. In mijn persoonlijke geval blijkt na een officiële bloedtest dat ik antistoffen heb. Ik heb een herstelbewijs dat niet is gemaakt door de GGD en daarmee geen QR code geeft. Er is fors meer korte termijn vaccinatieschade dan de media aangeeft. Alleen in Nederland zijn volgens het Lareb ruim 147.646 schademeldingen en meer dan 500 doden. Volgens onderzoekers praten we over de top van de ijsberg. Er is forse onderrapportage. Het werkelijke aantal vaccinatieslachtoffers binnen 1 maand, maar vaak op wat langere termijn zou veel hoger zijn. Die stelling vind steun in oversterftecijfers van het CPB. Daarmee zien we een teruglopen van de gemiddelde levensverwachting met 8 maanden. (Zie daarvoor ook mijn interview A64 met Ir. Luc Sala). Omdat het vaccin zich nog in een experimentele fase bevind kennen we de middellange en lange termijn effecten niet. Kritische medisch wetenschappers in binnen- en buitenland wijzen op de enorme risico’s van mondiale vaccinatie. ‘Je neemt het vaccin niet voor jezelf, maar voor een ander’ stelt de minister. Klopt dat argument?. Ik volg daarin de medisch-wetenschappelijke school die stelt dat stijgende besmettingscijfers geen probleem, maar een kans op versnelde natuurlijke immuniteit geven. Het virus had vrij rond moeten gaan en alleen de kwetsbare groep had extra beschermd moeten worden. In die zin ben ik tegen de chantage op jongeren om zich te laten vaccineren. Vaccinatie van niet kwetsbare gezonde groepen is ongewenst Het zou kunnen dat gevaccineerden minder snel dan wel minder heftig ziek worden dan niet revaccineerden. Maar ze kunnen het virus nog steeds doorgeven en daarmee is het argument te zwak. Tenslotte hoort het onze eigen verantwoordelijkheid te zijn en dat is het nu alleen formeel. Belangrijk argument is ook: Iedereen die kwetsbaar is of zich kwetsbaar en angstig voelt kan nu gevaccineerd zijn. Waarom dan mensen dwingen die dat niet willen? Ofwel: De vaccineerden hebben ervoor gekozen zichzelf te beschermen en zouden dan ook moeten accepteren dat andere mensen met hun lichaam en toekomst principieel andere keuzes maken.

Deel deze uitzending op:

Het Alternatief