101 Viroscience Lab van Erasmus MC wil nieuw ‘’hoog risico’’ Lab in Rotterdam I Ab Gietelink

VIROSCIENCE LAB VAN ERASMUS MC WIL NIEUW ‘’HOOG RISICO’’ LAB IN ROTTERDAM Het Viroscience Lab van het Erasmus MC werkt in samenwerking met de GGD en het Rotterdamse gemeentebestuur aan een nieuw ‘’hoog risico’’ Laboratorium voor virusonderzoek in de Rijnmond. Viroscience geeft in een toelichting aan de Rotterdamse raadscommissie Veiligheid en Bestuur toe zich al jaren in te laten met risicovol ‘’gain of function’’onderzoek. Hun Amerikaans gefinancierd onderzoek naar het vogelgriep H5N1 onderzoek werd tussen 2014 en 2018 om veiligheidsredenen stilgelegd. De kritiek op dit soort ‘’hoog risico’’ virusexperimenten is explosief nu er steeds meer harde aanwijzingen zijn dat het Covid 19 virus is ontsnapt uit het virologisch laboratorium in Wuhan. xxx Volgens Fouchier kan dat prima op basis van een BSL ( Bias Safety Level) 3 veiligheidsniveau. Het BSL 4 veiligheidsniveau, waarbij onderzoekers zich in ‘’maanpakken’’ door de onderzoeksruimten bewegen is wat hem betreft niet nodig, Hij stelt dat in Viroscience 95% van het onderzoek plaatsvindt met dood virus, maar dat het virulenter maken van virussen als onderzoeksmethode belangrijk is. ‘’Wij zijn een van de top 5 labs in de wereld en willen dat graag blijven’’. xxx Hoofd van Viroscience aan het Erasmus MC is Prof. Marion Koopmans. Daarnaast zijn er een aantal door de Coronacrisis bekende Nederlanders verbonden aan het Erasmus-laboratorium. Allereerst het ex-hoofd Viroscience Ab Osterhaus, intensivist Diederik Gommers en de huidige minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers, die voorzitter was van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. Er bestaat internationaal een scherp debat over de origine van het Covid 19 virus waarbij de zoönose optie tegenover de lab fout optie staat. XXX Kritische virologen stellen dat het SARS-CoV-2 virus waarschijnlijk is ontsnapt uit het virologisch laboratorium in Wuhan. Zij wijzen erop dat in het virologisch instituut in Wuhan sprake was van geavanceerd SARS-CoV-2 onderzoek. Hoewel de Chinese onderzoeksleider Shi Zengli ontkende dat er bij dat onderzoek wat is misgegaan stellen meerdere topwetenschappers na onderzoek dat het SARS-CoV-2 virus in een Laboratorium is gemodificeerd. Een van de meest gezaghebbende kritische stemmen in dit debat was de onlangs overleden Franse Nobelprijswinnaar voor de ontdekking van het HIV virus, Prof. Luc Montagnier. Over de suggestie van een lab fout in Wuhan heeft Fouchier tijdens de raadscommissievergadering een duidelijke opvatting: ‘’Het covid 19 virus komt bij de mens via vleermuizen en niet via een lab fout. Daar is geen enkele indicatie voor’’ xxx Gemeenteraadslid Karremans (VVD) is ongelukkig met het bedreigende woord ‘’hoog risico’’ Laboratorium. Het suggereert een oplossing. Noem het gewoon geen ‘’hoog risico’’ want dat geeft de indruk dat het niet veilig zou zijn en die indruk moeten we de bevolking niet geven. Het Rotterdams gemeentebestuur gaat nadenken over een PR strategie om dit ‘’hoog risico lab’’ anders aan de buitenwereld te verkopen. Burgemeester Aboutaleb (PvdA) wil zich dienstbaar opstellen bij een aanvraag voor een nieuw virologisch lab. Hij biedt verder aan om te helpen met de €1 miljoen financiering van het nu door de Amerikanen gefinancierde Viroscience programma van Fouchier. In de medisch-wetenschappelijke wereld is sinds het debat over de lableak in Wuhan groeiende kritiek over dit soort experimenten. Prof. Pierre Capel (immunoloog) wijst erop dat het sleutelen aan virologisch materiaal zeer zorgvuldig en binnen streng bewaakte vraagstellingen nut kan hebben, maar ook gevaarlijk kan zijn. xxx Ik ben tegen het bewust virulenter maken van pathogene virussen’’. Prof. Theo Schetters (immunologie en vaccinonderzoek) verwijst naar de beoordelende instantie Cogem. Hij stelt verder dat men per geval beter moet definiëren wat ‘’gain of function’’ precies inhoudt, maar is ‘’faliekant tegen het gevaarlijker maken van virussen’’ en stelt dat geavanceerd onderzoek ook heel goed zonder dat fenomeen kan. Ik heb de heer Fouchier mijn onderzoek artikelen over ‘’gain of function’’bij Virosciene in de Andere Krant voorgelegd. Ik citeer: ‘’Wij begrijpen dat de Lableak these in Wuhan voor topwetenschappers, als uzelf, een zeer pijnlijk en schadelijk onderwerp is. Uit de Fauci e-mails blijkt echter dat er niet alleen bij kritische wetenschappers als Luc Montagnier, maar ook in GOF kringen zelf zware verdenkingen zijn van een Lableak. Geen misverstand. Ik gun U persoonlijk alle onderzoek vrijheid, maar de samenleving dient wel op basis van feiten haar veiligheidsafweging te maken. Vind U niet dat het van immens publiek belang is om de waarheid achter de herkomst van het Coronavirus te achterhalen? Vind U niet dat dat zou moeten gebeuren door wetenschappers die door hun onderzoek niet belangen verstrengeld zijn? Prof. Fouchier reageerde met de opmerking dat hij zich beperkt tot zijn verklaringen in de Rotterdamse Raad en geen verder commentaar geeft.

Deel deze uitzending op:

Het Alternatief

HET ALTERNATIEF ON DEMAND

101 Viroscience Lab van Erasmus MC wil nieuw ‘’hoog risico’’ Lab in Rotterdam I Ab Gietelink

27-02-2022

98. Ik heb Omikron ! /Column Ab Gietelink

04-02-2022

96 De Andere Krant durft dissident nieuws te brengen. Ab Gietelink interviewt Sander Compagner

28-01-2022

95. Engeland bleef open tijdens Omikrongolf. Nederlandse Lockdown was zinloos. Column Ab Gietelink

26-01-2022

94 Het OMT is het Hart van de Virologische Dictatuur

17-01-2022

93 Brief van het Museumplein aan Burgemeester Halsema I Ab Gietelink

07-01-2022

90. Kersttoespraak van de Nieuwe Minister-President. Performance Ab Gietelink

24-12-2021

A88 Column Ab Gietelink. Het Omikrontijdperk: Noodscenario of afschaffing van de maatregelen ?

17-12-2021

A82 Column Ab Gietelink. De Opstand van de Jongeren vs Excessief politiegeweld en eenzijdige media.

28-11-2021

A79 Fragment Column van Ab Gietelink. De aanval op het vrouwelijk lichaam.

19-11-2021

A78 Column Ab Gietelink. Demonstratie 7 November. Welke koers kiest het Coronaprotest?

17-11-2021

A77 Metje Blaak: Een leven in prostitutie en kunst. Ab Gietelink interviewt

12-11-2021

A74 Column Ab Gietelink. Forse Oversterfte In Nederland 2021. Hoeveel zijn Vaccinatieslachtoffers?

30-10-2021

A69 Media zwijgt over de verloren oorlog in Afghanistan. Ab Gietelink ontvangt Stan van Houcke

14-10-2021

A68 Column Ab Gietelink. Hoe wegen we de morele argumentatie achter het QR Paspoort ?

06-10-2021

A63 Column Ab Gietelink I Coronapas maakt Nederland tot Apartheidsstaat !

28-09-2021

#50 Ab Gietelink I Je Suis Wappie !

05-07-2021

#61 Column Ab Gietelink I De schaduw van de Wuhan Lab fout in het Post Coronatijdperk

23-06-2021

#51 Ab Gietelink I Performance over Avondklok, Spreektaal en Quarantainefaciliteit

17-05-2021

#56 Ab Gietelink I Brief aan het OMT, Keizer zonder Kleren

03-05-2021