Jesus is Lord by God own Ministries Worldwide

Apostel Joanne is hoofd pastoor en oprichter van de internationale kerkelijke gemeenschap God Own Ministries Worldwide. Zij is een gewijde apostel die zich manifesteert in de bediening van het apostelschap. Haar thuisbasis is Nederland maar zij heeft tevens wereldwijd meerdere kerken geplant . Haar Goddelijke gave is profetisch en hier opereert ze ook in. Zij is een visionair en opwekker, die mensen leidt, voortduwt en bekrachtigd naar en in hun God gegeven bestemming. Elke zondag verzorgt ze de profetische dienst in Amsterdam en elke vrijdag in Ede. Ons visie is het evangelie van Jezus Christus brengen aan ontmoedigden, gebrokenen van hart, gevangenen, gebondenen en alle treurenden. En dat deze mensen naar onze Jezus Christus worden geleid. De missie is dan ook om alle gebrokenen van hart te verbinden, en om vrijlating uit te roepen voor hen die in de gevangenis zitten, en treurenden te troosten door het woord en het bloed van Jezus.

Dit programma wordt gemaakt door God Own Ministries Worldwide.

Contact:

Binnenkort te zien op ...

salto2 logo

donderdag 29 februari

14:00 op SALTO2

salto2 logo

donderdag 7 maart

14:00 op SALTO2

salto2 logo

donderdag 14 maart

14:00 op SALTO2