Skin Deep #10 - Wereldvrouwen en Code-Switching

In het kader van Internationale Vrouwendag praten we met vrouwen aan de top over hun positie en identiteit en hoe zij voorbij stereotypes en beeldvorming de ruimte vinden om zichzelf te zijn. Code-switching, het aanpassen van ons haar, outfit en gedrag aan onze omgeving, doen we immers allemaal. Maar hebben zwarte vrouwen dezelfde ruimte als witte vrouwen? Andrew Makkinga gaat met wereldvrouwen Chandra Arthur en Harriette Verwey in gesprek over hun keuzes, aanpak en dilemma’s.

Rode Hoed Media

Onafhankelijk maar betrokken. Wij organiseren debatten, lezingen, literaire en muzikale programma's voor een breed publiek. Gevestigd aan de Keizersgracht 102.

Dit programma wordt gemaakt door Amerpodia.

Contact: