Aflevering 1 - Zorg voor elkaar

Één van de redenen om in een woongemeenschap te gaan wonen is dat het prettig is om mensen in je nabijheid te hebben die naar je omkijken. De eerste aflevering van Samen Leven Samen Wonen laat zien hoe bewoners van twee woongroepen samenleven en zorgdragen voor elkaar. Timon Delfshaven is een christelijke woongroep waar jongeren mee-wonen met kernbewoners. De jongeren leren om samen te leven met anderen als opstapje om zelfstandig te gaan wonen. Stadsklooster Rotterdam is een initiatief van de betrokken dominee Bernard van Verschuer. Bewoners van de woongroep in Carnisse dragen zorg voor elkaar en voor hun buurtgenoten. Zij eten regelmatig samen en zij doen vrijwilligerswerk in de wijk. We maken kennis met de initiatiefnemers van wooncoöperatie ‘Wij wonen Groos’. Zij hebben de ambitie om zorgzaamheid te leven door een woongemeenschap van 30 woningen op te zetten. Deze moet een duidelijke wijkfunctie hebben en zorg bieden aan jongeren die willen leren zelfstandig te worden. @Timonvrijwilligers @stadskloosterrotterdam @Platform31.nl #woongroep #wooncoöperatie #community #cohousing #projecttogether wbvg projecttogether wijwonengroos Linkedin Darinka Marjolein Jua Hamit Karakus Bernard Smit

Deel deze uitzending op:

Samen Leven Samen Wonen

Wijk TV

Algemene informatie

Samen Leven Samen Wonen is een zevendelige documentaireserie over collectief wonen. De serie laat zien hoe samenleven in een woongemeenschap eraan toe gaat, en wat het belang is van deze woonvorm. Het lijkt een tendens dat mensen niet meer alleen willen wonen, maar samen met anderen. Er lijkt meer behoefte te zijn aan gezamenlijkheid, maar ook aan betaalbare woningen en zorg. Steeds meer mensen nemen het heft in eigen hand en willen samen bepalen hoe ze wonen. In tijden van woningnood, vergrijzing en eenzaamheid lijken gezamenlijke woonvormen een antwoord. Is dat zo? Filmmakers Eric Creemers en Ron Blom zijn op pad gegaan om te onderzoeken of collectief wonen een trend is en wat de meerwaarde is voor de bewoners en voor de samenleving. In iedere aflevering staan twee of drie woongemeenschappen centraal. Met de serie Samen Leven Samen Wonen geven de makers het grote publiek een inkijkje in alternatieve vormen van wonen, ter inspiratie.

Contactgegevens maker: