Stadsreporters Nieuw-West - Buurtbudgetten

Eén van onze Stadsreporters, Yvonne, heeft haar idee voor een ontmoetingsplek bij haar flat op een prachtige manier kunnen realiseren. Hoe heeft ze dat tot stand gebracht? Wie heeft haar geholpen en hoe is het gefinancierd? Willie, Yvonne en Gerard gaan op bezoek bij Martin van de Stadsboerderij Osdorp en spreken Kiki van de gemeente. www.stadsboerderijosdorp.nl Deze film is de opmaat naar een nieuwe rond Buurtbudgetten voor heel Nieuw West. Bewoners kunnen hun ideeen indienen vanaf 14 juni t/m 19 juli. https://www.amsterdam.nl/gebiedspaginas/buurtbudgetten-nieuw-west/ Alle ideeen zijn welkom, zolang het bijdraagt aan een gezellige, sociale, schone en groene wijk. Ideeen kan je indienen via de website. Maar als je geen internet hebt kan je je idee ook opschrijven en afgeven bij het buurthuis of de gebiedsmakelaar bij jou in de buurt. Vergeet niet je naam en telefoonnummer te vermelden zodat de gemeente contact met je kan opnemen. Ook kan je bellen naar 06 3900 4343 of mailen naar buurtbudgetNW@amsterdam.nl Met Stadsreporters Nieuw-West richten we stadsredacties op van senioren uit de wijk. Samen met hen maken we films en mogelijk podcasts of foto’s rond onderwerpen die spelen onder ouderen in Amsterdam Nieuw-West. Het doel van de films is plekken en bewoners in beeld te brengen die als rolmodel kunnen dienen voor hoe je tot op hoge leeftijd verbonden kan blijven met de wereld om je heen. www.stadsreporters.nl In samenwerking met Eigenwijks, ESAN, New Metropolis, Gemeente Amsterdam. VSB Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Sluyterman van Loo en RCOAK.

Deel deze uitzending op:

Stadsreporters

Algemene informatie

Stadsreporters ontwerpt nieuwe en concrete strategieën om lokaal positieve verandering te brengen in grote maatschappelijke vraagstukken. Niet van buiten- of bovenaf maar van binnenuit. We trainen deelnemers van de betreffende doelgroep tot ‘maker’. Zij maken film-, podcast- of fotoreportages. Zodat hun perspectief en betrokkenheid zichtbaar wordt. Zij gaan op zoek naar oplossingen en inspirerende voorbeelden en leggen dat vast in een reportage. Deze verhalen krijgen online en offline een podium.