Stadsreporters - Bakkerij de eenvoud

Iraj en Mohammed van Gouden Mannen & Co gaan op bezoek bij de buurtbakkerij De Eenvoud in Buurthuis De Schakel. Hier kunnen alle mensen uit de buurt wekelijks op dinsdag tussen 10 en 13 naar toe komen om brood te bakken of om een kop koffie te drinken. Net als bij de vroegere buurtovens waar op hout werd gestookt en buurtbewoners hun brood konden bakken, kletsen en proeven. De Schakel is te vinden aan het grasveld tussen de Jan de Louterstraat en de Paul Scholtenstraat. Meer informatie over Bakkerij De Eenvoud: www.bakkerij-de-eenvoud.nl Meer informatie over Gouden Mannen: www.goudenmannen.nl

Deel deze uitzending op:

Stadsreporters

Stichting Stadsparels

Algemene informatie

Met Stadsreporters Nieuw West richten we redacties van 65-plussers op bestaande uit wijkbewoners. Zij maken films over onderwerpen die er toe doen als je ouder wordt. Zoals reportages over sociale, groene, digitale en sportieve initiatieven in de wijk. En over de bijdrage van senioren daar aan. Het doel van de films is om inspirerende plekken en bewoners uit de wijk in beeld te brengen. En rolmodellen te tonen voor hoe je tot op hoge leeftijd verbonden kan blijven met de wereld om je heen. De deelnemende ouderen leren filmen en interviewen. Films, foto’s en podcasts zijn het vehikel om op onderzoek uit te gaan, in gesprek te gaan, informatie te verzamelen, te laten zien wat er gebeurt in de wijk, nieuwe ideeën op te doen, je wereld te vergroten en van betekenis te zijn voor anderen. De onderwerpen van de films ontstaan in samenspraak met de reporters. Met dank aan: Fonds voor Cultuurparticipatie, Gemeente Amsterdam, VSB Fonds, Fonds Sluiterman van Loo en het RCOAK.

Contactgegevens maker: