Energieke Senioren Amsterdam Nieuw-West

Carla en Henny maakten een film bij een activiteit van ESAN: Wandelen met het hondje. ESAN staat voor Energieke Senioren Amsterdam Nieuw-West. ESAN is een organisatie voor senioren door senioren. Zij biedt allerlei culturele, sportieve en uitdagende activiteiten. Buiten en in de buurthuizen De Schakel en Het Honk. Zij wil bereiken dat senioren zelf initiatieven nemen om sociale netwerken op te bouwen en te onderhouden (binnen en buiten onze organisatie). Voor informatie over de activiteiten en organisatie: www.energiekesenioren.nl

Deel deze uitzending op:

Stadsreporters

Stichting Stadsparels

Algemene informatie

Met Stadsreporters Nieuw West richten we redacties van 65-plussers op bestaande uit wijkbewoners. Zij maken films over onderwerpen die er toe doen als je ouder wordt. Zoals reportages over sociale, groene, digitale en sportieve initiatieven in de wijk. En over de bijdrage van senioren daar aan. Het doel van de films is om inspirerende plekken en bewoners uit de wijk in beeld te brengen. En rolmodellen te tonen voor hoe je tot op hoge leeftijd verbonden kan blijven met de wereld om je heen. De deelnemende ouderen leren filmen en interviewen. Films, foto’s en podcasts zijn het vehikel om op onderzoek uit te gaan, in gesprek te gaan, informatie te verzamelen, te laten zien wat er gebeurt in de wijk, nieuwe ideeën op te doen, je wereld te vergroten en van betekenis te zijn voor anderen. De onderwerpen van de films ontstaan in samenspraak met de reporters. Met dank aan: Fonds voor Cultuurparticipatie, Gemeente Amsterdam, VSB Fonds, Fonds Sluiterman van Loo en het RCOAK.

Contactgegevens maker: