Buurtbudgetten

Eén van onze Stadsreporters, Yvonne, heeft haar idee voor een ontmoetingsplek bij haar flat op een prachtige manier kunnen realiseren. Hoe heeft ze dat tot stand gebracht? Wie heeft haar geholpen en hoe is het gefinancierd? Willie, Yvonne en Gerard gaan op bezoek bij Martin van de Stadsboerderij Osdorp en spreken Kiki van de gemeente. www.stadsboerderijosdorp.nl Deze film is de opmaat naar een nieuwe rond Buurtbudgetten voor heel Nieuw West. Bewoners kunnen hun ideeen indienen vanaf 14 juni t/m 19 juli. https://www.amsterdam.nl/gebiedspaginas/buurtbudgetten-nieuw-west/ Alle ideeen zijn welkom, zolang het bijdraagt aan een gezellige, sociale, schone en groene wijk. Ideeen kan je indienen via de website. Maar als je geen internet hebt kan je je idee ook opschrijven en afgeven bij het buurthuis of de gebiedsmakelaar bij jou in de buurt. Vergeet niet je naam en telefoonnummer te vermelden zodat de gemeente contact met je kan opnemen. Ook kan je bellen naar 06 3900 4343 of mailen naar buurtbudgetNW@amsterdam.nl.

Deel deze uitzending op:

Stadsreporters

Stichting Stadsparels

Algemene informatie

Met Stadsreporters Nieuw West richten we redacties van 65-plussers op bestaande uit wijkbewoners. Zij maken films over onderwerpen die er toe doen als je ouder wordt. Zoals reportages over sociale, groene, digitale en sportieve initiatieven in de wijk. En over de bijdrage van senioren daar aan. Het doel van de films is om inspirerende plekken en bewoners uit de wijk in beeld te brengen. En rolmodellen te tonen voor hoe je tot op hoge leeftijd verbonden kan blijven met de wereld om je heen. De deelnemende ouderen leren filmen en interviewen. Films, foto’s en podcasts zijn het vehikel om op onderzoek uit te gaan, in gesprek te gaan, informatie te verzamelen, te laten zien wat er gebeurt in de wijk, nieuwe ideeën op te doen, je wereld te vergroten en van betekenis te zijn voor anderen. De onderwerpen van de films ontstaan in samenspraak met de reporters. Met dank aan: Fonds voor Cultuurparticipatie, Gemeente Amsterdam, VSB Fonds, Fonds Sluiterman van Loo en het RCOAK.

Contactgegevens maker: