Talking Minds

ROP Media

Algemene informatie

De content aangeboden door ROP Media is gericht op het verenigen, opleiden en amuseren van lokale en internationale consumenten en organisaties. Hierbij wordt de focus gelegd op het verbeteren van de sociaaleconomische positie van de bewoners binnen Amsterdam. ROP Media geeft de jongeren uit Amsterdam de mogelijkheid hun sociaaleconomische positie, het sociale klimaat en sociale cohesie te verbeteren.

Contactgegevens maker:

TALKING MINDS ON DEMAND

Van 'Talking Minds' zijn momenteel (nog) geen afleveringen On Demand beschikbaar.