De Staat van het Internet 2022: Operatie Opnieuw Opstarten. Waag steekt jaarlijks de peilstok in het internet met een lezing en gesprek.

Tijdens de Staat van het Internet 2022 steekt Waag samen met SIDN Fonds, De Groene Amsterdammer, CTO Amsterdam en de OBA. Bij de Staat van het Internet steekt Waag jaarlijks de peilstok in het internet. De lezing wordt dit jaar gegeven door Nani Jansen Reventlow, prijswinnende mensenrechtenadvocaat, gespecialiseerd in strategische procesvoering op het snijvlak van mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en technologie. Renske Leijten Renske Leijten is al 15 jaar kamerlid voor de SP. Momenteel zit ze o.a. in de commissie digitale zaken. Ze zal reageren op de lezing vanuit haar ervaring en expertise op dit gebied. Daarnaast is ze o.a. bekend van haar doortastende werk in het blootleggen van het toeslagenschandaal. De moderator van de middag is Farid Tabarki Achtergrond In de begindagen van het internet waren de idealen groot: een open, nieuwe, vrije wereld waarin iedereen gelijk is. Maar 25 jaar later staan we er heel anders voor. De kritiek op big tech zwelt aan. Waar sociale media en online diensten lang konden opereren onder troebele gebruiksvoorwaarden en met ondoorzichtige algoritmes, komt nu schandaal na schandaal aan het licht. Of het nu gaat om Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, of Google: ze liggen onder vuur voor de onduidelijke manier waarop ze gebruikersdata verzamelen, en voor het aanzwengelen van polarisatie. Het scala aan problemen omvat grote vraagstukken als privacy, zelfbeschikking, propaganda en platformisering. De meer humane en eerlijke ‘samenleving’ die we ons begin jaren negentig voorstelden, klinkt inmiddels als een utopie. Discriminerende algoritmes, datalekken, conspiracy theories en bedreigingen zijn aan de orde van de dag. In het nieuwe coalitieakkoord lezen we: ‘het is extra belangrijk dat er een publiek mediadomein is: een herkenbare, onafhankelijke en betrouwbare bron van informatie.’ Waag doet bijvoorbeeld binnen het project PublicSpaces onderzoek naar een veilige digitale publieke ruimte, en hoe we deze moeten inrichten. Maar de vraag blijft: hoe komen we tot een internet dat open, eerlijk en inclusief is? En wat is er echt nodig om over te stappen van de oude, troebele sociale media naar nieuwe initiatieven? Tijd om te rebooten. In de Staat van het Internet 2022 starten we Operatie Opnieuw Opstarten. De Staat van het Internet 2022 wordt georganiseerd door Waag, De Groene Amsterdammer, SIDN, CTO Amsterdam en de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). SIDN fonds ondersteunt al jaren internet-initiatieven die vorm geven aan een sterk internet waarin publieke waarden gewaarborgd zijn. Over de Staat van het Internet Op 15 januari 2019 trapte Waag af met de eerste editie van de Staat van het Internet. Sindsdien staan we jaarlijks stil bij het moment waarop voor Amsterdam het internet als publiek domein toegankelijk werd. Op 15 januari 2022 was het inmiddels 28 jaar geleden dat de Digitale Stad haar deuren opende en het internet publiek toegankelijk werd. Tijdens de eerste editie in 2019 verzorgde hoogleraar media en digitale samenleving José van Dijck de lezing, waarin ze inzoomde op de rol van platforms in onze publieke ruimte. In 2020 ging Jaap-Henk Hoepman, expert op het gebied van privacy by design, in op onze digitale identiteit. In 2021 sprak Sennay Ghebreab over bias in algoritmen.

Deel deze uitzending op:

Waag