Bangsa Jawa jarig!

Welzijnvereniging viert 40-jarg jubileum

Op 30 augustus 2023 jongstleden was het precies 40 jaar geleden, dat Bangsa Jawa officieel als welzijnsvereniging is opgericht in Amsterdam. Een bijzondere mijlpaal die niet ongemerkt voorbij is gegaan.Afgelopen zaterdag werd dit bijzondere jubileum gevierd in het CEC-gebouw in Amsterdam Zuidoost.

Dubbelfeest

Niet alleen werd er stilgestaan bij het jubileumjaar van Bangsa Jawa maar ook wordt 133 jaar Javaanse Immigratie herdacht. De Javaanse stem zal op deze dag luid klinken.

Missie

Na de komst van Javanen van Suriname naar Nederland tussen 1974 -1980, groeide de behoefte om elkaar te ontmoeten om het isolement te doorbreken. Ook was er veel vraag naar meer informatie, soms in de eigen taal, over het nieuwe moederland. Daarom werd er naast het organiseren van culturele en informatieve bijeenkomsten ook snel gestart met het maken van radio bij SALTO.

In de radioprogramma’s, was er veel aandacht voor muziek, cultuuroverdracht, informatie en taal. Dat zorgde gaandeweg niet alleen voor meer waardering voor de cultuuruitingen, maar lukte het hierdoor ook het Javaans cultureel erfgoed levend te houden.

De uitdaging is nu, jongeren te blijven interesseren zich te verdiepen in de Javaanse cultuur en taal, zodat het ook in de toekomst bewaard blijft. De Javaanse talen, Ngoko en Krama bijvoorbeeld, worden nauwelijks meer gesproken en geschreven. Daar is op ingespeeld en worden sinds kort taalcursussen voor georganiseerd en gegeven.

Vrijwilligers

De vereniging draait op vrijwilligers. Een vast team van vrijwilligers zorgt voor de wekelijkse dagbesteding voor senioren en voor de dagelijkse radio-uitzendingen. Naast maaltijden, activiteiten en andere gezelligheid, geven we informatie en bieden hulp op alle mogelijk gebied. Bangsa Jawa helpt Amsterdammers met Surinaams-Javaanse achtergrond met praktische zaken, zoals het aanvragen van huursubsidie en het invullen van formulieren. Ook organiseren ze verschillende sociale activiteiten om te voorkomen dat ouderen vereenzamen. De dagbesteding voor ouderen is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in Amsterdam Zuidoost.

Eén van de vrijwilligers en penningmeester van Bangsa Jawa is Donita Singodikromo, die zich al ruim achttien jaar inzet voor de vereniging. Daarnaast zet zij zich ook landelijk in voor de Surinaams-Javaanse gemeenschap in Nederland.

Koninklijke onderscheiding

Vanwege haar grote belangeloze inzet is zij afgelopen zaterdag (2 september 2023) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Singodikromo ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Alexander Scholtes vanwege haar jarenlange vrijwillige inzet voor welzijnsorganisatie Bangsa Jawa Suriname in Amsterdam (BJSA). De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de feestelijke viering van het veertigjarige jubileum van de vereniging, die hiervoor ook een jubileumpenning ontving.

Dagelijkse radio uitzendingen

De dagelijks radio-uitzendingen worden in Nederland, maar ook wereldwijd goed beluisterd. SALTO is bijzonder trots op onze radiomakers van Bangs Jawa die al zo lang actief zijn in de stad en een zeer belangrijke bijdrage leveren aan verbinding in de stad en in de lokale media en feliciteren Bangsa Jawa met deze bijzondere mijlpaal!

Zuidoost TV

Zuidoost TV maakte een reportage over het jubileum die zeer binnenkort te zien is op SALTO.