Het grenzeloze migratiedebat

Pakhuis de Zwijger TV: Nederland Kiest

De verkiezingen komen er weer aan! Hoog tijd om de programma’s van politieke partijen onder de loep te nemen om te achterhalen wat zij nou écht willen op het gebied van asiel en migratie. Deze avond gaan eerst kandidaat-Kamerleden van progressieve partijen hierover met elkaar in debat. Wie mag er wel of niet komen en waarom eigenlijk? Wat betekenen die vage termen waar de verkiezingsprogramma’s vol mee staan, zoals grip op migratie, realistisch of streng maar rechtvaardig migratiebeleid? Hoe zorgen we dat er nooit meer mensen buiten hoeven te slapen in Ter Apel en er niemand meer overlijdt aan de Europese grenzen?

MiGreat heeft onlangs alle verkiezingsprogramma’s doorgespit en zal vervolgens, samen met experts, reflecteren op het voorafgaande verkiezingsdebat. Ook wordt er uitgelegd wat de verkiezingsplannen van de partijen betekenen voor grensgeweld, de uitsluiting van ongedocumenteerden en asielzoekers in Nederland en bewegingsvrijheid. Dan kan jij straks een weloverwogen keuze maken in het stemhokje.

Met in dit programma:

Roos Ykema is oprichter en directeur van MiGreat, een organisatie dat zich inzet voor migratie als mensenrecht en vrije beweging. Hierbij voeren campagnes tegen grensgeweld. Daarnaast bieden ze noodhulp aan de Europese grenzen en bij Ter Apel. Roos is zelf activist en hulpverlener.

Abdulaal Hussein is geboren in Sudan en op jonge leeftijd naar Nederland gekomen. Nu zet hij zich in voor gelijke kansen van jonge nieuwkomers en won hiermee de Young Impact Award in november 2022. Dit doet hij o.a. als trainer bij Common Frames, een organisatie die samen met jonge nieuwkomers via film en media verhalen verteld. Ook maakt Abdulaal theater, en speelde o.a. in de première van Future Citizens (2023).

Rogier van Renkum is assistent professor aan de Erasmus University in Rotterdam en houdt zich bezig met thema’s als: nationalisme, place making, burgerschap & migratiepolitiek, immigratiebeleid en onderwijs. Op dit moment doet hij onderzoek naar de opvang van vluchtelingen en probleemvorming. Eerder onderzocht hij de visualisatie van irreguliere migratie in Europa als onderdeel van het Monitoring Modernity ERC-project.

Christine Teunissen werkt sinds 2009 bij Partij voor de Dieren en is sinds 2021 Tweede kamerlid. Ze studeerde sociale geschiedenis in Leiden en zet zich nu in voor klimaat en biodiversiteit. Ook heeft ze ervaring in de dossiers van ontwikkelingssamenwerking, economie en buitenlandse zaken.

Marieke Koekkoek is sinds 2021 Tweede Kamer lid voor Volt. Ze is jurist en heeft specifiek interesse in internationaal handelsrecht. Ze zet zich in om uitsluiting te voorkomen, met name bij Europees asiel- en migratiebeleid. Daarnaast wilt ze een evenwichtige politiek en toegankelijkheid van overheidsbeleid voor de gewone burger.

Lisa McCray werkt nu als beleidsmedewerker op de fractie van Rotterdam BIJ1, zet zich in voor radicale gelijkwaardigheid door inclusieve representatie. Ze strijd onder meer voor een eerlijke afspiegeling van de samenleving binnen de politiek zodat meer mensen gehoord worden. Ze is Afrikaans Amerikaans Nederlandse en heeft een achtergrond in cultureel maatschappelijk werk, theater, sociologie, productie en communicatie.

Emel Gün heeft zich in 2021 aangesloten bij DENK als beleidsmedewerker bij de fractie van Noord-Holland en is sindsdien actief binnen de politiek. Met een opleiding van geschiedenis en internationale relaties op zak zet ze zich in tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Ze werkt nu als beleidsmedewerker bij de gemeente Amsterdam en houdt zich bezig met mobiliteit, waaronder vervoersarmoede.

De partijen die zijn uitgenodigd zijn nu gezeteld in de Tweede Kamer en hebben progressief/linkse ideeën op migratie.

Het grenzeloze migratiedebat is zondagavond 12 november om 20 uur te zien op SALTO1