Luc Sala, 1949 – 2023

Tot onze grote spijt hebben wij afgelopen weekend kennis genomen van het overlijden van Luc Sala.

Luc was een man met 1000 ideeën en een groot hart voor rechtvaardigheid. Hij heeft zich altijd met veel toewijding ingezet voor de stad Amsterdam in het algemeen en als hoeder van de lokale media in het bijzonder.

Luc zag het belang en de potentie van lokale media, en pleitte al in 1995 voor het behoud van de Amsterdamse kabel voor het publieke domein. Met zijn immer kritische blik en als oprichter van Kleurnet TV was hij de ‘schrik van het oude SALTO’ maar in latere jaren werd hij een belangrijke bondgenoot pleitbezorger voor SALTO en POA in het algemeen. Vanaf 2017 maakte hij een aantal programma’s bij SALTO onder de titel Kleurnet TV. Tijdens het gedoe rond aanbesteding van de concessie in 2018 en 2019 ontpopte hij zich als een echte strijder voor SALTO en heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor het behoud van de open kanalen.

Wij zijn Luc meer dan dankbaar voor zijn betrokkenheid en inzet en wensen zijn dierbaren heel veel sterkte met dit verlies.

Aanstaande vrijdag is de uitvaart. Moge hij rusten in vrede.