Nationale Dag van Besef

Sinds 30 juni 1993 komen jaarlijks vele honderden mensen bij elkaar op de Dag van Besef om de ceremonie van besef op het Surinameplein in Amsterdam bij te wonen. Er zijn speeches, zang en worden kransen gelegd, daarin altijd voorgegaan door de samburadrum van de oorspronkelijke bewoners van het overzeese deel van het koninkrijk, de inheemsen. Om 20:00 is de nationale twee-minuten stilte.

Verbondenheid

Deze dag gaat niet alleen over de mensenhandel en slavernij, maar vooral om de lotsverbondenheid van de landen die tot het Koninkrijk der Nederlanden horen of behoorden. Het Nationaal 30 juni – 1juli comité neemt sinds 1993 het voortouw hierin. De nationale bijeenkomst op de dag van Besef vindt jaarlijks plaats op het Surinameplein in Amsterdam. In 2003 werd het Monument van Besef / Levensboom/Bon Fu Gronprakseri onthuld op het Surinameplein. Het Monument van Besef, A Bon Fu Gron Prakseri, is het resultaat van de vastberaden inzet sinds 1993 van honderden Surinamers, Nederlanders en Antillianen vanuit het besef dat hun geschiedenis onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Dat bepaalt niet alleen het heden maar met name ook het lot van onze gezamenlijke toekomst. Emancipatie, groei en bloei is alleen dan mogelijk als er – meer dan nu het geval is – juiste conclusies uit deze band worden getrokken.

Het monument staat symbool voor de verbondenheid en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Daarom zal de Nederlandse regering en allen die haar vertegenwoordigen bij elke gelegenheid op haar verantwoordelijkheid worden gewezen om te werken aan de uitvoering van het Manifest van Besef.

De vormgeving van het monument van Besef is geïnspireerd uit vele bijeenkomsten met diverse mensen uit de gemeenschappen en is vervaardigd door de kunstenaar Henry Renfurm. De stam van de boom verbeeldt de etnische diversiteit, het bladerdak de desbetreffende landen en hun onderlinge verbondenheid.

SALTO zal de ceremonie en herdenking rechtsreeks uitzenden vanaf 18:00 uur op SALTO1 en via SALTO.nl